Financování

Financování bytů - Hypotéka

Pro financování bytů není nutné disponovat vlastní finanční hotovostí. Je možno využít nabídky úvěrových produktů hypotečního bankovnictví či produktů stavebních spořitelen. Odborně Vám poradíme s výběrem financování Vámi vybraného bytu pro Vaše konkrétní zadání a též s výběrem nejvhodnější finanční instituce. Vlastní problematiku financování koupě nemovitosti prostřednictvím úvěru je možno stručně přiblížit na základě zpracování odpovědí nejčastějších dotazů.

Hypotéka a účel použití

Hypotéka je specifickým druhem úvěru. Tento je poskytován fyzickým i právnickým osobám na financování nemovitosti. Hypoteční úvěr je možno získat pouze od banky, která má oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů (tyto kryjí hypoteční úvěry). Jedná se o dlouhodobý úvěr, obvykle na dobu 10 let a max. na dobu 20 let ( min. doba splácení úvěru je 5 let). Hypotéka poskytována na nemovitost, která musí být v osobním vlastnictví žadatele o úvěr. Dle platného zákona musí být tato nemovitost zastavena ve prospěch hypoteční banky. Standardně je poskytován hypoteční úvěr do výše 70% ceny nemovitosti.

Podmínky pro poskytnutí hypotéky

Nemovitost musí být v osobním vlastnictví žadatele, který též musí prokázat dostatečnou bonitu pro získání hypotečního úvěru. Žadatel prokazuje vlastnictví k nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí, příp. smlouvou o koupi nemovitosti. Svoji bonitu prokazuje potvrzením o výši příjmů, příp. předložením daňových přiznání. Žadatel je též povinen poskytnout bance údaje o všech dalších závazcích, které splácí.

Pojištění hypotéky

Je vyžadováno životní pojištění u žadatele o hypotéku. Bývá též akceptováno současné životní pojištění, pokud jeho forma vyhovuje poskytovateli hypotečního úvěru.

Věkový limit pro získání hypotéky

Minimálním věkem je plnoletost. Jedním z předpokladů však zůstává prokazatelný stabilní příjem po dobu min. jednoho roku. Hranice pro maximální věk je stanovena délkou úvěru, neboť tento musí být zcela nebo z velké části splacen před vlastním odchodem do důchodu.

Minimální příjem pro získání hypotéky

Je základní zásadou, že po splacení hypotéky a příp. dalších závazků (půjček), musí zbýt musí z čistého příjmu cca 1,5-2 násobek životního minima pro žadatele. Minimální příjem pro získání hypotéky je odvislý od výše hypotéky a délky její splatnosti, proto nelze jeho výši přesně stanovit.

Kombinace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

Poplatky za dva produkty budou vyšší než při využití pouze hypotéky. Výhodná kombinace může být v případě, kdy má žadatel nárok na úvěr ze stavebního spoření. V tomto případě se dá očekávat, že u úvěru ze stavebního spoření je možno získat výhodnější sazbu než u hypotéky. Doporučujeme i v tomto případě posoudit výši dvojích poplatků za poskytnutí úvěru a vedení úvěrového účtu.

Pro klienty projektu Labská louka je připravena nabídka hypotečních úvěrů od finančního partnera pro výstavbu - HVB Bank,. Jedná se o systém hypotečního úvěru Majordomus, který bude co nejvýhodněji vypracován pro individuální potřebu každého klienta.

Hypoteční úvěr MAJORDOMUS

HVB Bank patří již dlouhá léta k předním bankám na českém trhu v oblasti financování nemovitostí, na kterém se prezentuje svojí značkou MAJORDOMUS. Pod tímto pojmem znají klienti jeden z nejflexibilnějších hypotečních úvěrů. Oblibu si MAJORDOMUS u klientů získal především ojedinělým individuálním přístupem a širokou variabilitou nabízených řešení při financování nemovitostí.

Základní parametry a výhody

 • Minimální výše úvěru je 400.000,-- CZK
 • Způsob splácení je anuitní, degresivní či progresivní
 • Úroková sazba je fixována v rozmezí 1 roku až 15 let
 • Splatnost úvěru je až 30 let
 • Bezplatná osobní asistence hypotečního poradce
 • Znalecký posudek na nemovitost zdarma
 • Financování do 95% kupní ceny bytu
 • Snadná dostupnost
 • Jednoduchost – stačí doložit pouze doklady o příjmech a výdajích, veškeré doklady týkající se nemovitosti má banka k dispozici!
 • Možnost zvolit si způsob splácení
 • Úhrada poplatku za zpracování až při čerpání úvěru*
 • Pobočka Hradec Králové – kontaktní osoba Pavína Jůzová 495 000 122, 602 221 876

Na základě vyhodnocení Vaší současné finanční situace i její perspektivy Vám poradíme, která z následujících variant je pro Vás ta nejvhodnější, zda:

 • Majordomu HIT
 • Majordomus Flexi
 • Hypoteční úvěr Majordomus Speciál (tzv. „americká“ hypotéka)
 • Hypoteční úvěr provázaný s životním pojištěním

Pro koho je Majordomus určen?

 • Fyzické osoby s českým občanstvím nebo s trvalým pobytem na území ČR
 • Společnosti nabývající a následně pronajímající a spravující nemovitosti
 • Občany EU s povolením k přechodnému pobytu na území ČR

Více informací o poskytovaných hypotečních úvěrech MAJORDOMUS Vám rádi poskytnou specialisté pro financování nemovitostí, pro region východní Čechy – Ing. Arch. Iva Svobodová, GSM 606/694 170 či v prodejním místě developerské společnosti Labská louka. Nebo můžete navštívit naše webové stránky www.majordomus.cz nebo volat na bezplatnou informační linku 800 144 441.